Zapraszamy zainteresowane kluby sportowe zrzeszone w PZKaj. do składania zgłoszeń do udziału w VIII edycji „Programu edukacji kajakowej dla dzieci” organizowanego przez PZKaj. w ramach wspierania upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca 2023 poprzez wysłanie formularza zgłoszeń (doc, pdf) na adres e-mail akademiakajakowa@tlen.pl

Szczegółowe informacje tel. 506 479 991

O programie

PZKaj od 2016 roku realizuje „Program edukacji kajakowej dla dzieci”. Projekt realizowany jest w oparciu o bazy sportowe klubów kajakowych przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Największa szkoleniowa i promocyjna akcja dla uczniów szkół podstawowych prowadzona jest na terenie całej Polski. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci w pozaszkolnych zajęciach sportowych bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Zajęcia organizowane w ramach projektu to propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności kajakarstwa i poprawy kondycji fizycznej.
W dobie komputeryzacji i internetu dzieci wykazują coraz mniejsze zainteresowanie aktywnością fizyczną co w konsekwencji prowadzi do nadwagi, otyłości i wad postawy. Upowszechnianie aktywności, usportowienie dzieci to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jedną z form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozaszkolne zajęcia sportowe. Tu liczy się nie tylko podnoszenie kwalifikacji sportowych ale także integracja dzieci i młodzieży
w atmosferze przyjaźni i dobrej zabawy.

Misja i cele

1. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci.
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów.
3. Wyrównywanie szans dostępu do usystematyzowanej aktywności fizycznej dzieci z obszarów zaniedbanych bez względu na posiadane predyspozycje fizyczne.
4. Rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
5. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego, motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zasad higienicznego trybu życia,
6. Umożliwienie dzieciom udziału w atrakcyjnych formach aktywności sportowej bez presji na wynik.
7. Zwiększenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego nad wodą.
8. Kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych.
9. Zachęcanie dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Założenia

Podstawowym założeniem programu jest zachęcenie dzieci do uprawiania kajakarstwa oraz poprawa kondycji fizycznej uczniów.
Dzieci z różnych przyczyn oddalają się od aktywności fizycznej a zwłaszcza uprawiania sportu wyczynowego wymagającego pewnych poświęceń.
Mamy nadzieję zaszczepić w młodym pokoleniu pasję do sportu i zdrowego stylu życia. Polskie kajakarstwo czeka na nowych adeptów, przyszłych mistrzów i olimpijczyków!

Dla kogo

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas III-VIII.

Rekrutacja

Przyjmowane są zapisy dzieci w formie zgłoszeń indywidualnych ( rodzic samodzielnie może zgłosić dziecko do udziału w programie ) oraz w formie zgłoszeń grupowych ( zgłoszenie grupy przez szkołę lub inną organizację ). W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin uboższych i dysfunkcyjnych. Zgłoszenia przyjmują Koordynatorzy terenowi

Aby zgłosić dziecko po programu należy złożyć „Deklarację uczestnika” ( dostępna na stronie w zakładce „Do pobrania”).
Szkoły lub inne organizacje zawierają „Porozumienia współpracy” zawarte z Koordynatorami terenowymi w ramach projektu. („Porozumienie współpracy” dostępne w zakładce „Do pobrania”).

Nie czekaj, zapisz swoje dziecko już dziś do programu!