Pierwsza edycja programu obejmuje województwo wielkopolskie i małopolskie.
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI.