„Program edukacji kajakowej dla dzieci – rekreacyjne regaty kajakowe”
W ramach projektu przewiduje się organizację 4 imprez promujących różne rodzaje kajakarstwa w formach rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.
Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy terenowi.
Celem organizacji imprez jest zachęcenie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy sportowej. Przedstawienie kajakarstwa jako atrakcyjnej dyscypliny sportowej. Imprezy uatrakcyjnią spotkania dzieci z mistrzami tej dyscypliny.
Uczestnicy będą mogli nawiązać rozmowę, zdobyć autograf, oglądnąć medale mistrzowskie czy zrobić wspólne zdjęcie.
Imprezy mają charakter promocyjny, nie są nastawione na wynik sportowy. Przewiduje się organizację zabawowych form rywalizacji, ponad to uczestnicy będą mogli obejrzeć prezentację sprzętu wodnego.
Za miejsca I-III zwycięzcy otrzymają dyplomy, medale i puchary.