Zajęcia sportowe odbywają się 3 razy w tygodniu w po 90 min. pod nadzorem instruktorów i trenerów kajakarstwa w okresie od wiosny do zimy.  Zajęcia prowadzone są osobno dla grup wiekowych z podziałem na klasy III-IV, V-VIII.
Program zajęć został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas lekcji teoretycznych przekazywane są informacje na temat podstaw kajakarstwa. Dzieci poznają historię kajakarstwa, budowę kajaków, teorię pływania kajakami, zasady regat kajakowych, podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa nad wodą.
Podczas zajęć praktycznych dzieci opanują umiejętności na poziomie kajakarstwa rekreacyjnego (przygotowania sprzętu, wsiadania i wysiadania przy brzegu płaskim i przy pomoście, sterowania kajakiem, kontrolowania równowagi, pływania w różnym tempie, elementów rywalizacji kajakowej). Uczestnicy programu poznają podstawy: kajakarstwa rekreacyjnego, slalomu kajakowego, smoczych łodzi, gry kajak polo.
Zajęcia urozmaicają gry i zabawy na boisku, zabawy kajakowe na wodzie.
Gry i zabawy na boisku: elementy piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, unihokeja, zabawy ruchowe bieżne, skoczne, rzutne, zwinnościowe i zręcznościowe.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć kajakowych w miesiącach poza sezonem letnim prowadzona jest również nauka pływania wpław, jako nieodzowna umiejętność kajakarza.