Podstawowym założeniem programu jest zachęcenie dzieci do uprawiania kajakarstwa oraz poprawa kondycji fizycznej uczniów.
Dzieci z różnych przyczyn oddalają się od aktywności fizycznej a zwłaszcza uprawiania sportu wyczynowego wymagającego pewnych poświęceń.
Mamy nadzieję zaszczepić w młodym pokoleniu pasję do sportu i zdrowego stylu życia. Polskie kajakarstwo czeka na nowych adeptów, przyszłych mistrzów i olimpijczyków!